Inovativni pristup nazvan „nova istorija“, pokrenuo je mnoge podsticajne teme, pre svega iz društvene istorije, koje uključuju društvo, kulturu, ekonomiju, običnog čoveka, svakodnevicu. Jedna je i efemerni spektakl organizovan povodom zvaničnih poseta vladara tokom XIX veka, koji je redovno sažimao političke, ideološke i umetničke sadržaje s ciljem propagiranja dinastičkih i državnih ideja. Čačak je tokom vladavine dinastije Obrenović bio deo njihovog proširenog zavičaja, a knez Mihailo je kao vladar okrenut evropeizaciji i modernizaciji otadžbine tokom poseta insistirao na vrednostima za koje se zalaže.

Gost: Dr MILOŠ TIMOTIJEVIĆ, istoričar

Organizacija: Kulturno – obrazovni program

Foto: Saša Savović

Mesto i vreme:

Mala sala, ponedeljak 13. novembar 2023. godine u 19:30