ЈН број 05/2020 – Организација учешћа деце града Чачка на дечијем музичком такмичењу – Србија у ритму Европе

ЈН број 03/2020 – Набавка сценске механике и електроинсталација сценске механике