КРИК ЗА ПЛАНЕТУ

Трибина коју, у оквиру манифестације Међународни симпозијум “УМЕТНОСТ И ПАПИР”, организују Културно – образовни програм Дома културе и Центар за визуелна истраживања “КРУГ”. Уметност и природа у овом тренутку припадају […]

БИБЛИОТЕКА – ОТВОРЕНА КЊИГА БАЛКАНА

Седми међународни бијанале визуелних уметности Тематски оквир – “РАЗГРАНИЧЕЊА” Организација: Центар за визуелна истраживања “Круг” и Дом културе Чачак. Земље учеснице: Албанија, Аустрија, БиХ, Бугарска, Белгија, Италија, Јапан, Канада, Кина, […]

УМЕТНОСТ И ПАПИР 2020

Организација: Центар за визуелна истраживања “Круг” и Дом културе Чачак. У оквиру манифестације “Дани за дијалог” (која има два програмска мултимедијална пројекта) постављена је изложба “Уметност и папир 2020” у […]

27TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ART AND PAPER

27th international symposium “Art and paper” will be held from 15. to 24. of July in the organization of “Center for visual research Krug” and Cultural center in Čačak. Sponsors: […]

27. МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ УМЕТНОСТ И ПАПИР

Међународни 27. Симпозијум “Уметност и папир” ће се реализовати од 15. до 24. јула 2020. године у организацији “Центра за визуелна истраживања Круг” и Дома културе у Чачку. Радионица за […]

БИЈЕНАЛЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ

“БИБЛИОТЕКА – ОТВОРЕНА КЊИГА БАЛКАНА” Чачак, 14. Новембар – 20. децембар 2020. Тема: “РАЗГРАНИЧЕЊА” Организација: Центар за визуелна истраживања “Круг” и Дом културе Чачак Излагачи: СРБИЈА, АЛБАНИЈА, БиХ, БУГАРСКА, ГРЧКА, […]

VISUAL ARTS BIENAL EXHIBITION

THE LIBRARY – THE BALKANS OPEN BOOK Subject: “BOUNDARIES” ____________________________________________________________________ Organization: Center for visual research „Krug“ and Cultural center Čačak Participants: SERBIA, ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, BULGARIA, GREECE, ROMUNIA, NORTH […]