Иновативни приступ назван „нова историја“, покренуо је многе подстицајне теме, пре свега из друштвене историје, које укључују друштво, културу, економију, обичног човека, свакодневицу. Једна је и ефемерни спектакл организован поводом званичних посета владара током XIX века, који је редовно сажимао политичке, идеолошке и уметничке садржаје с циљем пропагирања династичких и државних идеја. Чачак је током владавине династије Обреновић био део њиховог проширеног завичаја, а кнез Михаило је као владар окренут европеизацији и модернизацији отаџбине током посета инсистирао на вредностима за које се залаже.

Гост: Др МИЛОШ ТИМОТИЈЕВИЋ, историчар

Организација: Културно – образовни програм

Фото: Саша Савовић

Место и време:

Мала сала, понедељак 13. новембар 2023. године у 19:30