Izložba doktorskog umetničkog projekta
Izložba prikazuje hromatsko tipografsko pismo. Polazeći od činjenice da pismo i tipografija predstavljaju vizuelnu formu jezika, jezik se izdvaja kao motiv prikazanih radova. Sadržaj čine citati izdvojeni iz spisa Ludviga Vitgenštajna, koji se u svojim istraživanjima oslanjao na prirodu jezika, ispitujući uticaj jezika na domete mišljenja i zaključivanja. Štampani plakati prikazuju kako hromatsko pismo odražava Vitgenštajnove stavove i na njih se nadovezuje, čime su istaknute mogućnosti ovog pisma da se upotrebi kao vizuelna nadogradnja literarnog sadržaja.
Mesto i vreme:
Srednji hol, 11.03.2019. u 19 časova