Изложба докторског уметничког пројекта
Изложба приказује хроматско типографско писмо. Полазећи од чињенице да писмо и типографија представљају визуелну форму језика, језик се издваја као мотив приказаних радова. Садржај чине цитати издвојени из списа Лудвига Витгенштајна, који се у својим истраживањима ослањао на природу језика, испитујући утицај језика на домете мишљења и закључивања. Штампани плакати приказују како хроматско писмо одражава Витгенштајнове ставове и на њих се надовезује, чиме су истакнуте могућности овог писма да се употреби као визуелна надоградња литерарног садржаја.
Место и време:
Средњи хол, 11.03.2019. у 19 часова