DEČJI I MEŠOVITI HOR

Od 10. januara 2019. godine u okviru muzičkog programa Doma kulture počeli su da rade Dečiji i Mešoviti hor. Audicija je održana krajem prošle godine, trenutno se u sastavu Dečijeg hora nalazi 32 člana, dok Mešoviti hor ima 30 članova. Radom horova rukovodi Neda Prelić, muzički pedagog i urednica muzičkog programa, a probe se održavaju dva puta sedmično u maloj sali Doma kulture. Ciljevi osnivanja horova, koji su sastavni deo edukativnih aktivnosti naše ustanove, su održavanje samostalnih koncerata, prateće učestvovanje u ostalim programskim sadržajima Doma kulture i svim drugim prigodnim manifestacijama, posebno onim čiji je organizator osnivač – Skupština grada Čačka. Predviđena su gostovanja na domaćim i internacionalnim takmičenjima horova, a podrazumeva se i opšti doprinos razvoju muzičkog obrazovanja i formiranju publike koja prevashodno preferira horsku muziku.

Zainteresovani se i ubuduće mogu prijavljivati za članstvo u horovima Doma kulture. Kontakt telefoni su: 064 8040269 ili 325 073, lokal 119.

Dodatne informacije mogu se dobiti i elektronskim putem na e-mail: n.prelic@domkulturecacak.org

AUDICIJA ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA

AUDICIJA ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA ODRŽAĆE SE 20.09.2021. U MALOJ SALI DOMA KULTURE.