Изложба слика др Зорана Таировића. Рођен је у Новом Саду где је дипломирао сликарство и графику на Академији уметности, а магистрирао на интердисциплинарном студију Универзитета у Новом Саду, технике и менаџмент у примењеним уметностима. Докторирао је на тему “Симболика ликовне уметности Рома и европски систем културних вредности” и тиме показао да етничко порекло није пресудно у стицању знања и обликовању човека.

Организација: Ликовни програм

Место и време:

Ликовни салон, петак 19. април 2024. године у 19:00