Skulpture prof. Hadži Ahmetovića, pokazuju sociološka preispitivanja i dualnost progresa kroz koje društvo prolazi. Sa jedne strane, umeće manipuacijom različitih materijala (terakota, metal, drvo) preispituje u ovom slučaju granice i domete razvoja čoveka kao individue, društva koje prolazi kroz transformativne procese na dnevnom nivou i razvoja veština pojedinca. Sa druge strane, posledica brzine i dometa tog progresa iskazana je izobličenjem formi, dekompozicijom koja simboliše raspad, razlaganje, preispitivanje procesa propadanja i potencijalne lepote u prolaznosti.

Organizacija: Likovni program

Mesto i vreme:

Likovni salon, petak 29. mart 2024. godine u 19:00

Izložba će trajati do 18. aprila 2024. godine.