Изложба фотографија Ивана Арсенијевића, уметника из Крагујевца, која истражује ауторову интимну свакодневицу, интимне забелешке простора и времена. Сам назив изложбе реферише на кратку причу Сузан Сонтаг, Unguided Tour, објављену у часопису The New Yorker 1977. године, по којој је и снимљен филм.

Организација: Ликовни програм

Место и време:

Ликовни салон, среда 30. август 2023. године у 20:00