Predavanje i predstavljanje knjige ”Reči su senke dela”

O razvoju diplomatskih odnosa, nastanku moderne diplomatije od renesanse do zaključenja Versajskog mirovnog ugovora, o najvažnijim ličnostima u diplomatiji, od državnika do mislilaca i umetnika, kao i o ulozi naših predstavnika na velikim međunarodnim diplomatskim skupovima (Bečki i Berlinski kongres ili Pariska mirovna konferencija), sa osvrtom na ličnosti Prote Mateje Nenadovića, Jovana Ristića i Nikole Pašića, govoriće, dr DUŠKO LOPANDIĆ, profesionalni diplomata i stručnjak za evropsko pravo i regionalne odnose.

Foto: kossev.info

Mesto i vreme:

Velika sala, sreda 23. februar 2022. godine u 19:30 časova

Ulaz je slobodan.