Представљање

Значај новог издања “Сабраних дела Бранка Миљковића” огледа се у томе што је прво издање комплетног опуса Бранка Миљковића после 1972. године и тадашњих сабраних дела у издању “Градине”. Ново издање “Сабраних дела Бранка Миљковића” је објављено у шест томова који обухватају целокупну поезију, његову преводилачку, критичарску и есејистичку делатност, као и критичарски том и том документарне грађе.

О овом књижевном подухвату говоре члан приређивачког одбора Горан Станковић, критичар и уредник Нишког културног центра и ученица Невена Јањић, полазница Центра за таленте и аутор три истраживачка рада о Бранку Миљковићу.

Место и време:

Велика сала, 08.09.2021. у 19:30 часова