ГРАДАЦ 218-219-220

КЊИЖЕВНОСТ И АЛКОХОЛ

Нови троброј Градца посвећен је старој, али увек интригантној теми,
вези између књижевности и алкохола. Кроз одломке из дела која говоре
о понорима алкохолизма, кроз стихове у славу вина и пијења, преко изврсних
есеја и студија о писцима који су свој литерарни замах осећали кроз испијену
боцу жестоког пића и посебног одељка посвећеног српској боемији, овај
Градац нам на, на преко три стотине страна, на увид пружа и један својеврсни историјски пресек појављивања
алкохола у великим литерарним остварењима, као и у животима самих књижевника. Инспирација, проклетство или заумна
мистерија, шта је улога алкохола у животу славних писаца и на страницама њихових дела?

То питање је одувек било у центру пажње како читатељства, тако и критике. Градац на то у овом броју даје одговоре. Зато, читајте Градац!

Приредио Саво Стијеповић.