ЛИКОВНИ САЛОН ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК
Дом културе Чачак расписује конкурс за самосталне и ауторске изложбе и уметничке пројекте у Ликовном салону Дома културе и излагачким просторима на Средњем и Горњем холу.

Конкурс је отворен до 15. октобра 2021. године. За конкурс је неопходно поднети:

Личне податке
Професионалну биографију
Опис уметничког пројекта
Визуелну документацију (10 фотографија радова)
Контакт
На конкурс се могу пријавити дипломирани ликовни и визуелни уметници, који нису имали своје самосталне изложбе у Ликовном салону Дома културе у претходне четири године.
Пријаве ће разматрати Програмски савет Ликовног салона у октобру 2021. године.
У плану Ликовног програма је 10 изложби у Ликовном салону које финансира Дом културе (каталог, позивнице, транспорт радова, путни трошкови и боравак уметника). За Средњи и Горњи хол Дом културе обезбеђује простор и позивнице. У пријави нагласити за који простор се конкурише.

Напомена: Изложбе треба да буду доступне од јануара 2022.

Материјал за конкурс се може послати на адресу:

ЛИКОВНИ САЛОН ДОМА КУЛТУРЕ – конкурс
Трг народног устанка 2
32 000 ЧАЧАК

Или на е-маил: likovni.salon.cacak@gmail.com

Конкурсна документација се не враћа. Обавештење о резултатима конкурса ће бити објављени на сајту Дома културе www.domkulturecacak.org
и ФБ страници
www.facebook.com/LikovniSalonDkCacak