Нови троброј Градца посвећен је старој, али увек интригантној теми, вези између књижевности и алкохола. Кроз одломке из дела која говоре о понорима алкохолизма, кроз стихове у славу вина и пијења, преко изврсних есеја и студија о писцима који су свој литерарни замах осећали кроз испијену боцу жестоког пића и посебног одељка посвећеног српској боемији, овај Градац нам на, на преко три стотине страна, на увид пружа и један својеврсни историјски пресек појављивања алкохола у великим литерарним остварењима, као и у животима самих књижевника. Инспирација, проклетство или заумна мистерија, шта је улога алкохола у животу славних писаца и на страницама њихових дела? То питање је одувек било у центру пажње како читатељства, тако и критике. Градац на то у овом броју даје одговоре. Зато, читајте Градац! Приредио Саво Стијеповић.