Нови број Градца, троброј заправо, 213`214`215` посвећен је у целости Ернесту Сабату, једном од највећих латиноамеричких књижевника XX века.
Овај број Градца кроз разна сведоћанства савременика, врсне есејистичке радове, интервјуе и биографије, прати све животне етапе славног писца: од његовог детињства, школовања и младости, преко надреалистичких кругова у Паризу, па до опредељења да се из света науке премести у свет књижевности, а касније и у сликарство. За Градац о Сабату пишу многи светски познати аутори: понеко о вези Сабата са филмом и театром, неко о филму и Сабатовим делима, неко о његовим данима везаним за науку, али је ипак већина радова везана за перцепцију Сабатових романа кроз преломне друштвене тренутке прошлог века. Наравно, Градац доноси и до сада незнане или мање познате Сабатове есеје, као и његова сећања. Троброј је приредила Александра Манчић.