Сајам факултета
Организатор:Туристичка организација Чачка.
Место и време:
Холови Дома културе, 25.02.2020. од 10 до 15 часова