“ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ”
Музичка школа “Др Војислав Вучковић” – од 9:00 до 20:00, 30.03.2019.