Kreativna radionica u oblasti piksilacije kao tehnike animacije brzo uvodi decu u magični svet animacije. Deca sama glume i snimaju animirane materijale, koji se pojavljuju na ekranu svega nekoliko trenutaka nakon snimanja. Mentor: Timon Leder (Slovenija).

www.animanima.org

Mesto i vreme:

Gornji hol, 09.09.2017.