Нови број Градца, а заправо је посреди троброј (203/204/205) посвећен је идејама и животу славног историчара и филозофа Исаије Берлина. Берлинова мисао се не протеже само на XX столеће – које, узгред треба рећи, потпуно обухвата – већ допире дубоко кроз историју објашњавајући одређене друштвене феномене, покрете и струјања. Аналитички, предано, а истодобно веома заводљиво, Берлин нам открива многе велове са позорја историје Европе, нудећи нам одговоре на бројна питања о преломним и најбитнијим дешавањима на нашем континенту. Изузетна ерудиција краси његово богато дело, на хиљаде и хиљаде изузетно драгоцених и интересантних података који, опет, чине да разумемо сву разноврсност и испреплетаност ликова и догађања који су обележили наше доба, као и оно које ће највероватније доћи. Политика, ангажованост, усуд ратова, пропадање нација, филозофско тумачење идејних токова у последњих десетак столећа, те упућеност у књижевност и хуманистичке науке чине овај Градац примамљивим штивом за сваког истинитог уживаоца писане рећи. Темат о Исаији Берлину приредио је Мухарем Баздуљ.