PRAVILNIK O NABAVKAMA

O bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenja postupka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama