ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

О ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама