-Objavu KCČ za Obaveštenja br. 534 i 589 možete preuzeti ovde.

-Obaveštenje br. 534 od 04.07.2023. godine možete preuzeti ovde.

-Obaveštenje br. 589 od 24.07.2023. godine možete preuzeti ovde.