О Дому културе

Центар културних догађања, чврсто укорењен у свеукупни друштвени и привредни живот града, Дом културе је у великој мери иницијатор и креатор културних навика Чачана. Налази се у центру града, у упечатљивом здању (на око 4.000м2 корисне површине), ауторском делу из 1970. године загребачког архитекте Луја Шверера.

Идеја о изградњи и оснивању Дома културе родила се крајем 50-их година XX века, после укидања Градског народног позоришта у коме су се одржавале и друге градске свечаности, књижевне вечери, предавања, концерти.

Као својеврсни медијатор на пољу културе, Дом је од почетка рада, 3. децембра 1971. године, до данас, презентовао овдашњој публици бројне позоришне и филмске представе, концерте, изложбе, књижевне вечери, трибине…

Основне програмске целине Дома културе су: Позоришни програм, Ликовни програм, Књижевни програм, Кутурно-образовни програм, Музичко-сценски програм и Филмски програм.

Едукативни садржаји реализују се кроз активности Глумачке радионице, Студија за анимацију ANIMATIC, Ликовног студија за децу и одрасле и школе балета “Лујо Давичо”.

Издавачку делатност чине часопис за културу и уметност “Градац” (Дом културе је суиздавач са Уметничким друштвом Градац).

Дом културе посебну пажњу посвећује организацији значајних манифестација: Међународног фестивала анимације АНИМАНИМА, изложбе Дани фотографије у Србији и ликовне изложбе Пролећни анале.

Осим креирања и презентације културно-уметничких програма, Дом културе се бави и организацијом семинара, сајмова, комерцијалних презентација и других манифестација.