Мијалко Ђунисијевић сликар и иконописац из Чачка излаже своја дела настала у последњих десетак година, на којима покушава да да одговор на питање: Шта је то пут иконописаца у савременемо свету и на који начин треба приступити решавању сликарских проблема?

Организација: Ликовни програм

Место и време:

Ликовни салон и Средњи хол, четвртак 25. јануар 2024. године у 19:00

Поставка је отворена до 18. фебруара.