Нови двоброј часописа за књижевност, уметност и културу Градац приредио је Небојша Миленковић, а посвећен је југословенској и новосадској уметничкој авангарди у периоду од 1968. до 1972. године. Прича о носадској, војвођанској и југословенској (нео)авангради седамдесетих година 20. века прича је о прекорачењима граница, како у уметности, тако и у животу – потенцијалима наше културе да прескочи себе, односно сопствене могућности и лимите, те да, проговарајући интернационалним уметничким језиком, постане истински део међународне арт сцене.

Небојша Миленковић