Изложба слика Миљана Стевановића, доктор уметности из Београда. На изложби су представљени радови који редефинишу сам медијум слике, крећући се од класичне, штафелајне, слике до дигиталне, екранске, слике посредоване методом проширене стварности. Обухваћена је серија слика са виртуелном надоградњом докторског уметничког пројекта Вештачки рајеви, симулација утопијских предела метом проширене стварности, серија цртежа Equirectangular drawings и серија цртежа Ефемерни призори који су претходили реализацији ових слика.

Организација: Ликовни програм

Место и време:

Ликовни салон, понедељак 14. новембар 2022. године у 19:00 часова

Улаз је слободан.