Изложба радова СОФИЈЕ ВОЈИНОВИЋ, младе визуелне уметнице из Чачка.

Скуп приказа сенки које су биле присутне у Дому или су биле део неког другог места, припадале су одређеном тренутку, догађају, и постају сећање. Својим присуством мењају доживљавање простора. Сенке које су пратиле неке предмете или слике, тренутно постају насликане пројекције успомена, а истовремено и део простора у којем су постављене.
Ти фрагменти успомена и сећања постају скупови архивираних сцена у облику нацртаних и насликаних сенки на зиду, и почињу да буду и место пројекција посматрачевих сећања. У раду који има и особине ефемерног, бавим се бележењем пролазности и променљивости поимања времена. Присуством сенки, доживљавање времена и простора се у једном тренутку мења, и особа почиње да буде сведок различитих сцена које се дешавају у једном простору, а које су припадале различитим временима и местима.

Организација: Ликовни програм

Место и време:

Средњи хол, петак 07. октобар 2022. године у 19:00 часова

Улаз је слободан.