ДИГИТАЛНА ДЕМЕНЦИЈА! ШТА ЧИНИТИ?

Несумњиво је да је привилегија живети у ери дигиталне револуције, користећи све благодати дигитализације, интернета и глобалне повезаности, која омогућава врло лак доступ информацијама, решава проблем физичке удаљености и потенцијално своди цео свет на ,,глобално село”. Све ове предности су условиле да цела планета незадрживо хрли ,,грлом у јагоде”, тј. несвесно (или свесно?) занемарује евидентне опасности које са собом носи ,,експлозија дигиталних технологија” и процес дигитализације. Са аспекта социјалне психологије, проблем злоупотребе личних информација је главни проблем данашњице, коме су посебно изложени млади (адолесценти) као највулнерабилнија популација. Непромишљено остављање података на различитим сајтовима представља огроман маневарски простор за манипулацију људима, уз потенцијалну могућност суптилног контролисања, али и других видова злупотребе, што аутор детаљно елаборише у овом приручнику, критички се фокусирајући на негативне аспекте „дигиталне ере“.

Гост: Недељко В. Јовић

 

Време и место:

Клуб Дома културе, среда 02. фебруар 2022. у 19.30 часова