Представљање две књиге значајне за српску књижевност и национални идентитет

”КОСОВО И МЕТОХИЈА, СТАРИ ПУТОПИСИ”, предговор, коментари и избор – др Ана Стишовић Миловановић.

”Одгонетање свега што сада живимо. У истраживању старих путописа, српских и европских, пронашла сам потврду познате истине: разумевање садашњости почиње познавањем њених корена у прошлости.”

Монографија ”КЉУЧ ОД КОСОВА”, проф. др Бошка Сувајџића.

”Од базичне научне студије о генези косовске легенде, преко жанровских и поетичких промишљања односа између историје, легенде и мита…”

Музичке минијатуре: Јадранка Јагличић.

Место и време:

Клуб Дома културе, понедељак 24.01.2022. у 18 часова