ОНЛАЈН

АНИМАНИМА се одржава ОНЛАЈН од 4. до 6. новембра 2021. Једини програм у физичком простору је изложба на горњем холу словеначког стрип магазина “Стрипбургер”.

За све информације посетите сајт фестивала

https://www.animanima.org/