Природни производи из перспктиве научника
Овај пројекат је базиран на експерименталним подацима добијеним у току дугогодишњег научног рада чланова тима, који ће на сликовит начин представити значај хране и природних производа, чиме би започела промоција валидираних научних резултата, који су недовољно познати широј јавности, укључујући и ученике средњих и основних школа. У оквиру пројекта учесници ће се упознавати са савременим достигнућима у овој области, што ће бити представљено кроз занимљив садржај којим ће се природни производи пореклом из биљака и гљива приказати као биолошки агенси који имају потенцијал за примену у фармацији, медицини и индустрији хране.

Гости – Научници са Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, института од националног значаја за Републику Србију, Универзитета у Београду.

Фото: Јасмина Гломочлија и Дејан Стојковић.

Место и време:
Велика сала, 12.11.2020. у 19 часова