Организација: Град Чачак и Дом културе Чачак.
Фото: Бојан Траиловић.
Место и време:
Градски трг, 18.07.2020. у 20 часова