Трећа изложба радова ликовних уметника и студената уметничких факултета.
Место и време:
Ликовни салон, 13.02.2020. у 19 часова