Место и време:

Клуб Дома културе, 18.09.2019. у 18 часова