Изложба слика Татјане Бандовић
Сталним посматрањем архитектуре, њеном трансформацијом добијеном апстраховањем и свођењем архитектонског фрагмента на геометријску форму, са доминантном хоризонталом и вертикалом, кроз интеракцију светлости и боје, Татјана Бандовић пружа лични доживљај архитектуре старог града пренет на сликарска платна.
Место и време:
Ликовни салон, 05.03.2019. у 19 часова