Копти су недовољно познати нашој јавности, а сазнања о њима су неоправдано запостављана у социјалистичкој Југославији када се о несврстаном Египту говорило у контексту панарапског или арапског националлизма. У последњој деценији, нажалост, највише информација о Коптима сведочи о насиљу над њима и другим видовима угрожавања њихових људских права од стране радикалних исламиста.

Теме о којима се у овом двоброју говори у континуитету обухватају опсег од чак два миленијума од првог века нове ере до XXI века. Дакле, овај тематски број Градца је најсвеобухватније издање о Коптима на српском језику.

У часопису је представљено једанаест радова , од којих је пет писано за ову прилику, два су допуњена и прилагођена, а четири рада су прештампана из других издања.

Из предговора приређивача др Александра Раковића