Јубиларни број часописа за књижевност, уметност и културу Градац приредиили су уредник Бранко Кукић и Влахо Богишић. (Нешто од нечега у ничему – Маскирање реалноси и Крлежино стољеће).