”Руђер Бошковић, астроном, физичар, математичар, филозоф, члан неколико академија наука, објавио више од сто радова, а пре више од два и по века и своје монументално дело ТЕОРИЈА ПРИРОДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ СВЕДЕНА НА ЈЕДАН ЈЕДИНИ ЗАКОН СИЛА КОЈЕ ПОСТОЈЕ У ПРИРОДИ. Његов научни и филозофски опус извршио је огроман утицај на његове савременике, научнике XVIII века. Његова се теорија изучавала у многим установама широм света, а следбенике је имао и у XIX и на почетку XX века…”

Двоброј приредио Драгослав Стоиљковић.