Путовање са укусима Мексика, Мексичка народна уметност. Разговор о мексичкој култури и гастрономији хас позива на историјско и географско путовање.

Ембајада де Мéxицо ен Сербиа

Exitosa presentación en el Día de México de las conferencias sobre gastronomía mexicana y juguetes alebrijes en la Casa de la Cultura de Čačak, Serbia. Gracias a Verica Kovacevic, Lepa Milosevic y Eloísa Méndez!!!

Успешна презентација Дана Мексика, предавање о мексичкој гастрономији и алебријским играчкама у Дому културе у Чачку, Србија. Хвала Верици Ковачевиц́, Лепи Милошевиц́ и Елоиси Мендез !!!