LIKOVNI SALON KULTURNOG CENTRA ČAČAK

Kulturni centar Čačak raspisuje konkurs samostalne i autorske izložbe i umetničke projekte u Likovnom salonu Kulturnog centra i izlagačkim prostorima na Srednjem i Gornjem holu.

Konkurs  je otvoren do 30. septembra 2024. godine.

Za konkurs  je neophodno podneti:

  1. Lične podatke
  2. Profesionalnu biografiju
  3. Opis umetničkog projekta
  4. Vizuelnu dokumentaciju (10 fotografija radova)
  5. Kontakt

 

Na konkurs se mogu prijaviti diplomirani likovni i vizuelni umetnici, koji nisu imali svoje samostalne izložbe u Likovnom salonu Kulturnog centra Čačak u prethodne četiri godine.

Prijave će razmatrati Programski savet Likovnog salona u oktobru 2024. godine.

U planu Likovnog programa je 10 izložbi u Likovnom salonu koje finansira Kulturni centar (katalog, pozivnice, transport radova, putni troškovi i boravak umetnika). Za Srednji i Gornji hol Kulturni centar obezbeđuje prostor, plakate i  pozivnice. U prijavi naglasiti za koji prostor se konkuriše.

Napomena:Izložbe treba da budu dostupne odjanuara 2025. godine.

Materijal za konkurs se može poslati  na adresu:

LIKOVNI SALON KULTURNOG CENTRA ČAČAK  – konkurs

Trg narodnog ustanka 2, 32 102 ČAČAK

Ili na e-mail: likovni.salon.cacak@gmail.com

Konkursna dokumentacija se ne vraća. Obaveštenje o rezultatima konkursa će biti objavljeni na sajtu Kulturnog centra  www.kulturnicentarcacak.org i FB stranici www.facebook.com/LikovniSalonDkCacak