Umetnička praksa prof.dr Đorđa Stanojevića, od samih početaka, prožeta je potrebom za dijalogom sa materijalima i njihovim energijama. Kao rezultat, nastala  je umetnička metodologija koja vezuje prirodne sa umetničkim procesima. Sem toga, oduvek je imao tendenciju da sve što radi, verbalizuje kroz teorijske analize procesa nastanka dela. Ovo jedinstvo praktičnog i teorijskog rada, dovelo ga je do rezultata koje je izložio na doktorskoj izložbi Sakupljači svetlosti, u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

Doktorski umetnički projekat Priroda i umetnost, kao mogućnost radikalne umetničke prakse ima za cilj uzroke i analizu nastanka koncepta koji je izložen. Taj koncept se može definisati kao ”slikanje prirodom”. To je pogled baziran na ličnom iskustvu, a tiče se preispitivanja uvek aktuelnog odnosa čoveka i prirode, putem umetnosti. Upotrebom istorijskog, komparativnog i metoda introspekcije, postupno dolazi do termina ”slikati prirodom”.

U ovom radu umetnik istražuje istorijske uzroke, fenomene i logiku nastanka koncepta kojim se bavi. Umetnost je uvek  samo refleksija života i elementarnih ljudskih duhovnih potreba u određenom vremenu. Zato ona uvek i postoji, bez obzira na uslove u kojima nastaje. Da bismo je shvatili, moramo prvo shvatiti kontekst njenog vremena. Ona pokušava da postavi ključna pitanja određene epohe i nađe adekvatne duhovne odgovore putem stvaralaštva.

Gost: Prof. dr ĐORĐE STANOJEVIĆ, akademski slikar iz Beograda

Organizacija: Kulturno – obrazovni program Kulturnog centra Čačak i Centar za vizuelna istraživanja KRUG, a u okviru Međunarodnog simpozijuma UMETNOST I PAPIR.

Foto: Privatni arhiv

Mesto i vreme:

Mala sala, petak 19. jul 2024. godine u 20:00