Уметничка пракса проф.др Ђорђа Станојевића, од самих почетака, прожета је потребом за дијалогом са материјалима и њиховим енергијама. Као резултат, настала  је уметничка методологија која везује природне са уметничким процесима. Сем тога, одувек је имао тенденцију да све што ради, вербализује кроз теоријске анализе процеса настанка дела. Ово јединство практичног и теоријског рада, довело га је до резултата које је изложио на докторској изложби Сакупљачи светлости, у галерији Факултета ликовних уметности у Београду.

Докторски уметнички пројекат Природа и уметност, као могућност радикалне уметничке праксе има за циљ узроке и анализу настанка концепта који је изложен. Тај концепт се може дефинисати као ”сликање природом”. То је поглед базиран на личном искуству, а тиче се преиспитивања увек актуелног односа човека и природе, путем уметности. Употребом историјског, компаративног и метода интроспекције, поступно долази до термина ”сликати природом”.

У овом раду уметник истражује историјске узроке, феномене и логику настанка концепта којим се бави. Уметност је увек  само рефлексија живота и елементарних људских духовних потреба у одређеном времену. Зато она увек и постоји, без обзира на услове у којима настаје. Да бисмо је схватили, морамо прво схватити контекст њеног времена. Она покушава да постави кључна питања одређене епохе и нађе адекватне духовне одговоре путем стваралаштва.

Гост: Проф. др ЂОРЂЕ СТАНОЈЕВИЋ, академски сликар из Београда

Организација: Културно – образовни програм Културног центра Чачак и Центар за визуелна истраживања КРУГ, а у оквиру Међународног симпозијума УМЕТНОСТ И ПАПИР.

Фото: Приватни архив

Место и време:

Мала сала, петак 19. јул 2024. године у 20:00