Izložba Gordane Olujić Đošić, likovne umetnice koja živi i radi u Torontu.

Organizacija: Likovni program

Mesto i vreme:

Likovni salon, petak 05. jul 2024. godine u 20:00