“Trauma nije ono što Vam se dogodi. Trauma je ono što se dogodi u vama, kao rezultat onoga što vam se dogodilo“, – Gabor Mate. U dokumentarnom filmu “Mudrost traume“, putujemo sa lekarom, najprodavanijim autorom i dobitnikom Ordena Kanader, dr Gaborom Mateom, da istražimo zašto se zapadni svet suočava sa epidemijama kao što su mentalne bolesti, samoubistva, predoziranje drogom i autoimune bolesti. To je putovanje sa čovekom koji je svoj život posvetio razumevanju veze između bolesti zavisnosti, traume i društva. Dr Mate nam pruža novu viziju: društvo informisano o traumi u kojem roditelji, nastavnici, lekari, donosioci odluka i zakona ne brinu o popravljanju ponašanja, postavljanju dijagnoza, suzbijanju simptoma i osuđivanju, već umesto toga teže razumevanju izvora iz kojih proističu uznemirujuća ponašanja i bolesti u ranjenoj ljudskoj duši.

Foto: Fondacija Novak Đoković

Organizacija: Kulturno – obrazovni program i Novak Đoković Fondacija.

Mesto i vreme:

Velika sala, sreda 27. septembar 2023. godine u 19:30

Ulaz je slobodan i karte se preuzimaju na blagajni.